Giới Thiệu Hệ Thống trang Bị

Trong các cuộc chiến để chiến thắng phải nâng cấp trang bị. Hệ thống trang bị của tướng góp phần manh hóa sức mạnh giúp tướng đạt đến sát thương cực hạn, nào các huynh hãy cùng muội theo dõi bài viết bên dưới này nhé.

 • Trang bị

Bao gồm 6 món trang bị, quần, áo, nón, vũ khí nhẫn… Các chúa công có thể lựa chọn cho mình những phẩm chất của trang bị xịn xò để có thể giúp Chủ Tướng của mình tăng sức mạnh.

Trang bị trên người bao gồm 6 món

 • Tính năng cường hóa

Cường hóa giúp tăng thêm chỉ số sức mạnh cho trang bị, cường hóa đạt cấp cao nhất là cấp 120.

Cường hóa trang bị

 • Tính năng luyện hóa
  • Cấp Mở: 32

Chúa công có thể kím nguyên liệu thông qua các hoạt động, vượt ải, phó bản, để đem nguyên liệu về luyện hóa tướng của mình giúp tăng chỉ sổ mạnh hơn.

Luyện hóa tướng

 • Tính năng Khảm Đá
  • Cấp mở: 0
  • Cấp đá: từ 1 ~ 12
  • Ghép đá: 2 viên cùng loại cùng cấp sẽ được 1 viên cấp cao hơn.

Với tính năng ghép đá khảm vào trang bị sẽ giúp tăng thêm các chỉ số như, HP, Tấn Công, Phòng Thủ, Hút Máu v.v.. Các chủ tướng có thể tùy chọn cho mình loại đá phù hợp để trang bị.

Ghép đá khảm vào trang bị

 • Tính năng đúc lại
  • Cấp mở: 32

Đây là tính năng giúp cải thiện trang bị, từ trang bị có chỉ số thuộc tính cơ bản thấp, thông qua tính năng Đúc Lại sẽ giúp nâng chỉ số của Trang Bị lên.

Trang bị hoàn mỹ  tăng sức mạnh vô biên

 • Phù Văn
  • Cấp mở: 42

Mỗi một loại phù văn sẽ có các chỉ số thuộc tính khác nhau, góp phần tăng thêm sức mạnh cho chủ tướng. Mỗi một ô phù văn sẽ tương ứng với cấp mở khác nhau.

Phù văn ẩn chứa sức mạnh cực lớn

 • Chuyển dịch
  • Cấp mở: 32

Các chúa công có thể dễ dàng chuyển đổi vũ khí thông qua tính năng chuyển dịch, nếu muốn chuyển chỉ số thuộc tính trang trang bị cũ qua một trang bị khác với chỉ số mạnh hơn thì có thể thông qua tính năng dịch chuyển.

Chuyển dịch vũ khí

 • Phân giải trang bị:
  • Cấp mở: 32

Từ giờ các chúa công có thể phân giải các trang bị thừa mà mình không cần dùng đền hoặc những trang bị yếu thông qua tính năng phân giải, để có thêm nguyên liệu nâng chủ tướng.

Phân giải trang bị nhân nguyên liệu

Qua các tính năng manh hóa trang bị góp phần thêm thông tin để các chúa công có thêm thông tin để nâng trang bị của mình, chúc các chúa công tham gia game vui vẻ.

Tiểu Muội