Tổng Kết Sự Kiện Đại Lộ Danh Vọng

Sự kiện đại lộ danh vọng đã đi đến hồi kết, Chân Nhi tổng kết sự kiện và vinh danh các anh hùng nằm trong BXH top lực chiến liên server. 

Tổng Kết BXH Lực Chiến All server

Trong cuộc đua chiến lực vừa rồi, anh hùng top 1 và anh hùng top 2 chỉ chênh lệch nhau có khoảng 10k lực chiến mà thôi, phải nói ra rất cực tính và nảy lửa, chỉ một chút thôi là mất 1 top. Một lần nữa, Chân Nhi xin chúc mừng TOP 20 chủ công đã giành chiến thắng trong sự kiện Đại Lộ Danh Vọng

  • Thời gian trao thưởng:

- Quà ingame sẽ được trao trong vòng 3 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện
- Quà out game sẽ trao trong vòng 14 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện

Link sự kiện cũ xem tại đây

Chân Nhi