Thông Báo Về Vấn Đề Resset Nhân Vật Sau Khi Gộp Server

Chân nhi xin thông báo, để hỗ trợ quá trình chơi game của các Chủ Công được diễn ra tốt hơn, vì một số các Chúa Công sử dụng 1 tài khoản tạo nhiều nhân vật trên server khác dẫn đến trường hợp gộp server bị mất nhân vật. Nay Chân Nhi xin hỗ trợ lại các chúa công với thông tin như sau.

 

I. Thông Báo

  • BĐH sẽ mở server s19 để các Chúa Công bị mất nhân vật có thể vào server này để trãi nghiệm
  • From đăng ký điền thông tin sẽ được thông báo trên Fanpage
  • S19 sẽ được mở vào lúc 9h Ngày 15/5/2021

II. Đền bù sau khi mở

  • Thời gian: Sẽ được cập nhật chi tiết trên fanpage
  • Đối tượng: Toàn bộ người chơi có TK sử dụng nhiều SV bị mất
Mốc Nạp Quà 1 Quà 2 Quà 3 Quà 4
LV 30 trở lên Không Nạp 5.000 EXP chúa công 5.000 EXP chúa công    
Dưới 500k 5.000 EXP chúa công 2.500 KC 2500 EXP Vip 5.000.000 Vàng
500k – 1000k 10000 EXP chúa công 5.000 KC 5.000 EXP Vip 10.000.000 Vàng
1001k – 2000k 15000 EXP chúa công 10.000 KC 10.000 EXP Vip 15.000.000 Vàng
2001k – 4000k 20000 EXP chúa công 20.000 KC

20.000

Exp vip 

20.000.000 Vàng
Trên 4000k  Hỗ trợ trực tiếp theo mức nạp      

 

Các chúa công vui lòng chờ thông tin trên fanpage nhé, nếu có thắc mắc gì vui lòng inbox vào fanpage giúp muội.

Chân Nhi