[Thông Báo] Bảo Trì Cập Nhật Thêm Tính Năng Mới

Chào tất cả các chúa công muội xin thông báo hôm nay sẽ bảo trì update chi tiết

I. Thời gian:

15h00 ~ 16h00 ngày 28/5/2021

II. Nội Dung Update

- Update thêm Lv Bang tới LV 50
- Update Thất tinh phá thiên tới ải 300
- Update chỉ số tướng SSS: Tăng dame cho Trương Phi , Vu Cát , Khương Duy. Giảm Thủ các tướng Tôn Sách , Triệu Vân. Các tướng cấp X thời gian nộ giảm từ 4 turn còn 3 turn

  • Sau khi bảo trì xong sẽ có quà gởi đến các chúa công qua thư, quà sẽ được thông báo trên fanpage các chúa công cùng theo dõi nhé.

Chân Nhi