Khai Mở Máy Chủ Mới S6 - Lữ Bố 10h 10/4/2021

Chào các chúa công, để đáp ứng lượng người chơi vào game quá đông nên muội xin giới thiệu máy chủ mới Lữ Bố thông tin muội sẽ cập nhật bên dưới.

I. Thời Gian
     - 10h Ngày10/4/2021

II. Phúc lợi máy chủ mới

--------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra còn có các phần thưởng Giftcode được phát trên fanpage các huynh cũng có thể theo dõi fanpage để nhận code tân thủ và tham gia sự kiện để nhận thưởng nhé. Chúc các huynh tham gia game vui vẻ.