SỰ KIỆN NẠP THẺ ALPHA TEST HOÀN TRẢ 150%

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:        
    - Đối tượng: Người chơi tham gia phiên bản Alpha Test - Bách Chiến 3Q (Phiên bản Thử nghiệm & có Reset nhân vật)    
    - Điều kiện: Trong giai đoạn Alpha Test có tiến hành Nạp Thẻ (không áp dụng gói nạp thẻ tháng)  
 
II. THỜI GIAN DIỄN RA SỰ KIỆN:        
    - Thời gian bắt đầu: 10h ngày 30/3/2021
    - Thời gian kết thúc: 10 ngày 03/04/2021

III. NỘI DUNG SỰ KIỆN:        
    - Trong thời gian sự kiện, người chơi tiến hành nạp Thẻ vào Game giai đoạn Alpha TEST sẽ được hoàn trả lại 150% giá trị Kim Cương trong giai đoạn Open Beta (Giai đoạn chính thức)


Ví Dụ Minh Họa

 - Không giới hạn số lần nạp Thẻ trong giai đoạn Alpha Test để ghi nhận & hoàn trả trong giai đoạn OBT   
 - Áp dụng dựa theo tổng số lượng Kim Cương mà tài khoản nhận được thông qua tất cả các gói nạp (kng áp dụng gói nạp thẻ tháng)  
 - Trong giai đoạn OBT, không cố định Server Game mà người chơi khởi tạo để nhận thưởng, người chơi có thể tham gia bất kỳ máy chủ nào trong giai đoạn OBT đều có thể nhận thưởng    

IV. LƯU Ý
- Gói Thẻ Tháng sẽ không được hoàn trả nên các bạn lưu ý không chọn nạp gói thẻ tháng.
- Kim cương hoàn trả sẽ được hệ thống gửi trả vào Thư Ingame sau khi Login thành công vào Game khi tham gia bảng chính thức
- Khi đã nhận thưởng ở 01 Server Game trong giai đoạn OBT, tài khoản người chơi này chuyển Server Mới sẽ không được nhận thưởng  
- Tất cả tình trạng hack cheat gian lận sẽ không được hoàn trả
- Quyết định cuối cùng thuộc về BĐH

Tiểu Muội