Sự Kiện Nạp Thẻ Hoàn Trả Kim Cương

Chào các Chúa Công, hôm nay muội sẽ giới thiệu sự kiện Hoàn Trả Kim Cương khi các chúa công nạp thẻ, vừa nạp thẻ lại còn được hoàn trả kim cương, quá thơm phải không nè.

I. Thời gian sự kiện:

Bắt đầu: Ngày thứ 1 mở máy chủ
Kết thúc: 23:59 ngày thứ 4

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các chúa công đều có thể tham gia

III. Thể lệ:

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nạp thẻ sẽ nhận được kim cương hoàn trả, tương ứng với mốc nạp của mình, nạp càng nhiều hoàn trả kim cương càng nhiều.

IV. Nội dung phần thưởng:

Tích Điểm Phần Thưởng
2000 - 4000 Hoàn trả KC 10%
4001 - 8000 Hoàn trả KC 20%
8001 - 16000 Hoàn trả KC 30%
16001 - 25000 Hoàn trả KC 40%
25001 - 50000 Hoàn trả KC 50%
50001 trở lên Hoàn trả KC 60%

Tiểu Muội