Sự Kiện Đua Top Đấu Trường

Chào các chúa công, hôm nay muội sẽ giới thiệu cho các chúa công về sự kiện Đua Top đấu trường nhận quà hấp dẫn

 

 

I. Thời gian sự kiện:

Bắt đầu: Ngày thứ 4 mở máy chủ
Kết thúc: 23:59 ngày thứ 7

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các chúa công đều có thể tham gia

III. Thể lệ:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các anh hùng nằm trong TOP đấu trường sẽ tiến hành nhận thưởng sau khi kết thúc sự kiện.

IV. Nội dung phần thưởng:
 

Hạng Phần thưởng Số lượng
1 Hùng Bá Thiên Hạ (Danh Hiệu) 1
Danh vọng 7
Túi Tiếp Tế Quan Vũ 5
2 ~ 3 Nhất Nhân Chi Hạ (Danh Hiệu) 1
Danh vọng 7
Túi Tiếp Tế Quan Vũ 3
4 ~ 5 Vạn Nhân Ngưỡng Mộ (Danh Hiệu) 1
Danh vọng 7
Túi Tiếp Tế Quan Vũ 2
6 ~ 10 Không Ai Sánh Bằng (Danh Hiệu) 1
Danh Vọng 7
Túi Tiếp Tế Quan Vũ 1
11 ~ 20 Sơ Lộ Tranh Vanh (Danh Hiệu) 1
Danh Vọng 7
Túi Tiếp Tế Trang Bị-T.Anh 1
21 ~ 50 Rương Đá Ngẫu Nhiên Lv5 2
Danh Vọng 7
Rương Đồ Tím 2 Sao 3
51 ~ 100 Rương Đá Ngẫu Nhiên Lv4 2
Danh Vọng 7
Rương Đồ Tím 2 Sao 2

Chúc các huynh tham gia game vui vẻ.

Tiểu Muội