Đua TOP Tinh Linh Nhận Toàn Quà Tinh

Chào Các chúa công thân mến, hôm nay muội sẽ giới thiệu cho các huynh sự kiện đua top tinh linh, các huynh cùng theo dõi nhé.

 

I. Thời gian sự kiện:

Bắt đầu: Ngày thứ 3 mở máy chủ
Kết thúc: 23:59 ngày thứ 5

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các chúa công đều có thể tham gia

III. Thể lệ:

Người chơi trong thời gian diễn ra sự kiện, nằm trong top level sẽ được nhân phần thưởng tương ứng với thứ hạng của mình.

IV. Nội dung phần thưởng:
 

Hạng Phần thưởng Số lượng
1 Mảnh Bảo Điêu Cung 200
Đá Phù Gia Tốc 100
Mảnh Trứng Thú-Thần 100
2 ~ 3 Mảnh Bảo Điêu Cung 150
Đá Phù Gia Tốc 80
Mảnh Trứng Thú-Thần 80
4 ~ 5 Mảnh Bảo Điêu Cung 120
Đá Phù Gia Tốc 60
Mảnh Trứng Thú-Thần 60
6 ~ 10 Mảnh Bảo Điêu Cung 100
Đá Phù Gia Tốc 40
Mảnh Trứng Thú-Cao 50
11 ~ 20 Mảnh Bảo Điêu Cung 75
Đá Phù Gia Tốc 20
Mảnh Trứng Thú-Cao 30
21 ~ 50 Mảnh Bảo Điêu Cung 50
Đá Phù Gia Tốc 10
Mảnh Trứng Thú-Trung 30
51 ~ 100 Rương Đồ Tím 2 Sao 1
Đá Phù Gia Tốc 5
Mảnh Trứng thường 20

V. Phần Thưởng Top Lực Chiến Tinh Linh

Hạng Phần thưởng Số lượng
Lực Chiến 500 Vàng 30000
Đá Phù Gia Tốc 2
Lực Chiến 700 Vàng 40000
Đá Phù Gia Tốc 3
Lực Chiến 900 Vàng 60000
Đá Phù Gia Tốc 3
Lực Chiến 1200 Vàng 80000
Đá Phù Gia Tốc 5
Lực Chiến 1500 Vàng 120000
Đá Phù Gia Tốc 6

Chúc các huynh tham gia game vui vẻ.

Tiểu Muội