Sự Kiện Đua TOP level xứng danh anh hùng

Chào các chúa công, hôm nay tiểu muội sẽ giới thiệu cho các huynh sự kiện Đua top level, cày level để tăng thêm sức mạnh các chúa công còn có thể kím thêm quà hấp dẫn từ việc đua level nhé.

 

I. Thời gian sự kiện:

Bắt đầu: Ngày thứ 1 mở máy chủ
Kết thúc: 23:59 ngày thứ 3

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các chúa công đều có thể tham gia

III. Thể lệ:

Người chơi trong thời gian diễn ra sự kiện, nằm trong top level sẽ được nhân phần thưởng tương ứng với thứ hạng của mình.

IV. Nội dung phần thưởng:
 

Hạng Phần thưởng Số lượng
1 Nguyên hồn Hoàng Trung 400
Bột nở Thục Hán 10
Túi Tiếp Tế Hoàng Trung 5
2 ~ 3 Nguyên hồn Hoàng Trung     300
Bột nở Thục Hán 8
Túi Tiếp Tế Hoàng Trung 4
4 ~ 5 Nguyên hồn Hoàng Trung 240
Bột nở Thục Hán 5
Túi Tiếp Tế Hoàng Trung 3
6 ~ 10 Nguyên hồn Hoàng Trung 180
Bột nở Thục Hán 3
Túi Tiếp Tế Hoàng Trung 2
11 ~ 20 Nguyên hồn Hoàng Trung 120
Một hộp bơ 5
Túi Tiếp Tế Hoàng Trung 1
21 ~ 50 Nguyên hồn Hoàng Trung 80
Một hộp bơ 3
Rương Đồ Tím 2 Sao 2
51 ~ 100 Nguyên hồn Hoàng Trung 50
Thịt khô 5
Rương Đồ Tím 2 Sao 1

Chúc các huynh tham gia game vui vẻ.

Tiểu Muội