Được mệnh danh là 1 trong Ngũ Hổ Tướng, Trường Bản Ba 7 ra 7 vào như chốn không người. Trong chiến đấu được ưu tiên xếp ở Hàng Trước. Khi tăng bậc Tím và xuất chiến, toàn bộ tướng phe ta tăng 30% HP. Trong giang hồ nghe danh Triệu Vân điều cúi đầu kính nể.
Cái tên khá quen thuộc trong giới Tam Quốc, một anh hùng kì tài thật sự. Ngài từng 1 mình 1 ngựa đại chiến Tam Anh quét sạch quân thù. Là một Mãnh Tướng hàng giữa, sau khi tăng bậc tím, khi xuất chiến toàn bộ phe ta tăng 30% sát lượng vật lý. Đội hình không thể thiếu trong chiến đấu.
Trong thời Tam Quốc, khi nhắc tới các thê tầng Mỹ Nữ thì ai ai cũng đều sẽ nghĩ ngay tới cái tên Điêu Thuyền, một trong tứ đại mỹ nhân khiến bao nhiều anh hùng đổ máu vì nàng. Ngoài vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, trong Bách Chiến 3Q, Điêu Thuyền còn được thần thánh hóa, năng lực tăng mạnh. Là vị tướng ở Hàng Sau, sau khi tăng bậc Tím, khi xuất chiến toàn bộ tướng phe ta nhận hộ thuẫn Miễn ST trong 6s, là đối thủ đáng gờm không thể thiếu trong đội hình.
Là một trong các quân sỉ hảo hán thời Tam Quốc. Là người khai sinh ra đế quốc Thục Hán, có tấm lòng từ bi quản đại được bá tánh yêu mến hết lòng ủng hộ. Là vị Tướng Tiên phong hàng trước với kỹ năng thuần tấn công, Tấn Công toàn thể đơn vị hàng trước của phe địch và tăng Vật Phòng, Phép Phòng cho phe ta.
Là một trong các vị tướng đa tài, rất giỏi mưu lược trong chiến đấu, được Tào Gia hết lòng tín nhiệm, có công lớn trong nhiều lần chống tấn công từ Gia Cát Lượng. Trong chiến đấu, là vị tướng ở Hàng Sau, có nhiều kỹ năng biến hóa khôn lường, tăng phép công cho bản thân, khi tấn công có tỷ lệ gây hóa đá phe địch.
Được mệnh danh là 1 trong Ngũ Hổ Tướng, Trường Bản Ba 7 ra 7 vào như chốn không người. Trong chiến đấu được ưu tiên xếp ở Hàng Trước. Khi tăng bậc Tím và xuất chiến, toàn bộ tướng phe ta tăng 30% HP. Trong giang hồ nghe danh Triệu Vân điều cúi đầu kính nể.
Cái tên khá quen thuộc trong giới Tam Quốc, một anh hùng kì tài thật sự. Ngài từng 1 mình 1 ngựa đại chiến Tam Anh quét sạch quân thù. Là một Mãnh Tướng hàng giữa, sau khi tăng bậc tím, khi xuất chiến toàn bộ phe ta tăng 30% sát lượng vật lý. Đội hình không thể thiếu trong chiến đấu.
Trong thời Tam Quốc, khi nhắc tới các thê tầng Mỹ Nữ thì ai ai cũng đều sẽ nghĩ ngay tới cái tên Điêu Thuyền, một trong tứ đại mỹ nhân khiến bao nhiều anh hùng đổ máu vì nàng. Ngoài vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, trong Bách Chiến 3Q, Điêu Thuyền còn được thần thánh hóa, năng lực tăng mạnh. Là vị tướng ở Hàng Sau, sau khi tăng bậc Tím, khi xuất chiến toàn bộ tướng phe ta nhận hộ thuẫn Miễn ST trong 6s, là đối thủ đáng gờm không thể thiếu trong đội hình.
Là một trong các quân sỉ hảo hán thời Tam Quốc. Là người khai sinh ra đế quốc Thục Hán, có tấm lòng từ bi quản đại được bá tánh yêu mến hết lòng ủng hộ. Là vị Tướng Tiên phong hàng trước với kỹ năng thuần tấn công, Tấn Công toàn thể đơn vị hàng trước của phe địch và tăng Vật Phòng, Phép Phòng cho phe ta.
Là một trong các vị tướng đa tài, rất giỏi mưu lược trong chiến đấu, được Tào Gia hết lòng tín nhiệm, có công lớn trong nhiều lần chống tấn công từ Gia Cát Lượng. Trong chiến đấu, là vị tướng ở Hàng Sau, có nhiều kỹ năng biến hóa khôn lường, tăng phép công cho bản thân, khi tấn công có tỷ lệ gây hóa đá phe địch.